TÁG Természettudományos Labor

Laboratórium

Ajánlott témakörök

(Kérjük, hogy a táblázatban színes betűvel jelölt témákból válasszanak)

I. Föld az ember nélkül

II. Harmóniában a Föld és az ember

III. Természeti jelenségek a mindennapokban

 

Jelenléti ív: letöltés

Egyéni szülői nyilatkozat: letöltés

Szülői nyilatkozat: letöltés

 

A laboratórium működése

Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

Érvényesség kezdete: 2017. 10. 05.

 

Iskolai előkészületek a laboratóriumi foglalkozásra

 

Előzetesen kérjük az iskolákban felmérni az érdeklődést, majd az osztályok szülői beleegyező nyilatkozatát kitöltetni (honlapról letölthető). A kiválasztott foglalkozási időpontot és témakört, valamint az évfolyamot a csoportlétszámmal együtt a labor email-címére (tag-labor@totharpadgimnazium.com) kérjük elküldeni. Az időpont kiválasztásában segít a következő naptár. A laborfoglalkozások hatékonyságának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a jelenléti ívet (letölthető az oldalról) lehetőleg már töltsék ki, hogy itt csak a jelenlétet kelljen aláíratni a diákokkal (a hiányzók neve mellé írható ez a tény). Kérjük, hogy jelezzék a diákoknak, hogy írószert  (színes ceruzát is) hozzanak magukkal.

A laboratórium megközelítése, előkészületek

Kérjük, hogy a csoportok a laboratóriumi foglalkozás előtt 10 perccel érkezzenek meg, akadályoztatás esetén feltétlenül jelezzenek.

A laboratóriumhoz érkezés a partneriskola által megszervezett módon történik (autóbusszal, tömegközlekedéssel, gyalog, szülői segítséggel). A gimnáziumhoz érkező tanulók a kísérőtanár(ok) vezetésével a jelzett úton jutnak az II. emeleti fogadótérbe, a „Csodaváró” terembe. Kérjük, hogy az iskolai tanórák miatt csendben haladjanak.

Az A szárny főlépcsőjén az első emeletig célszerű felmenni, majd jobbra fordulni, s a bal kéz felé eső lépcsőfeljárónál már a TÁG-TUDOR bejáratához is érnek, ahol a labor valamelyik munkatársa már fogadja a csoportot.  

A fogadótérben van lehetőség átöltözni:

Személyes holmijukat (a kabátokat is) rakják a tárolóhelyekre, a fogasokról választhatnak munkaköpenyt, felkészülhetnek a foglalkozásra. 

A diákok a foglalkozás kezdetéig a fogadótérben várakozzanak, a kihelyezett kiadványokat, könyveket olvasgathatják.                            

 

Laborrend

 

 1. A laboratórium használata a laboratórium vezetőjével történt egyeztetés alapján lehetséges úgy, hogy egy laboratóriumi munkatárs mindenképpen jelen van a TÁG-TUDOR területén.
 2. Diákok a laboratóriumban csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak és csak a vele egyeztetett tevékenységeket végezhetik (ez vonatkozik az ablak és a sötételő kezelésére is). A laboratóriumot a diákok az óraközi szüneteken kívül csak külön engedéllyel hagyhatják el.
 3. Kísérletezéshez a laboratóriumba a diákok csak köpenyben léphetnek be. Lehetőleg természetes alapú ruházatot, lapossarkú, zárt cipőt vegyenek fel, hajukat tegyék biztonságossá. Az ékszerek mellőzését kérjük, ne felejtsük, hogy a hosszú köröm is balesetveszélyes! Az előkészített védőeszközök használata minden esetben kötelező.
 4. A diákok a laboratóriumba csak az íróeszközöket, a munkalapot hozzák, néhány munkalaphoz számológép szükséges lehet. Az egyéb felszerelésüket a fogadótér csomagtárolóiban hagyják. Telefont csak engedéllyel használhatnak a laboratóriumban.
 5. Diákok ételt, italt sem hozhatnak be a laboratóriumba.
 6. A laboratóriumi foglalkozásokon csak olyanok kísérletezhetnek, akik tűz- és munkabiztonsági oktatásban részesültek, s ezt aláírásukkal igazolták.
 7. A laboratóriumban a diákok csak a számukra kikészített eszközöket használhatják, abban a sorrendben, ahogyan a tanár azt kéri.
 8. Tilos a gázcsapokat tanári utasítás nélkül kinyitni! Fűtőtestekre, gázcsövekre - vagy ezek közvetlen közelébe - gyúlékony anyagot tilos rakni.
 9. Az elektromos csatlakozók kezelése kiemelten csak a tanár utasítása alapján történhet. Alsósoknak egyáltalán nem szabad az elektromos berendezésekhez nyúlni. Nedves kézzel még a földelt elektromos eszközökhöz sem szabad hozzáérni!
 10. Az eszközök és anyagok ízlelése a mérgezési lehetőségek miatt tilos!
 11. Könnyen gyulladó vagy mérgező anyagot a lefolyóba önteni tilos! A maradék savat, bázist, szerves anyagot az asztalokban lévő külön gyűjtőbe kell elhelyezni!
 12. Úgy kell dolgozni, hogy a laboratóriumban dolgozók testi épségét illetve munkájuk sikerét ne veszélyeztessük. Kérjük azonnal értesíteni a tanárt vagy a laboránst, ha bármilyen baleset vagy káreset történik!
 13.  Kérjük a laboratórium berendezését és az eszközöket hiánytalanul, tisztán, rendben hagyni, ahogyan az érkezéskor található volt!

 

A laboratórium használata

 

A laboráns vagy a laboratóriumi tanár(ok) egy csoport (max. 18 fő) esetén az egyik, két csoport (max. 36 fő) egyidejű tevékenysége esetén mindkét laboratóriumba beengedi a csoportot tanára(ik) kíséretében. A kísérlethez tartozó eszközök (laboreszközök, műszerek, védőfelszerelés), anyagok a laboráns által előkészítve a tanulói asztalokon találhatók.

A TÁG-TUDORban a foglalkozások a laboratóriumi szaktanár irányításával folynak, a balesetek megelőzése érdekében mindig csak az általa meghatározott tevékenységet szabad végezni. A diákok a helyüket elfoglalják, de semmilyen eszközhöz, vegyszerhez nem nyúlhatnak addig, amíg a foglalkozást tartó tanár erre utasítást nem ad.

A tevékenységek megkezdése előtt a diákok munkabiztonsági oktatásban részesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak. Az ismeretszerzés segítése érdekében ezeket az ismereteket a honlapunkon is közzé tesszük.

Bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a szaktanárnak vagy a laboránsnak, hogy megfelelő ellátásban lehessen részesíteni a sérültet. Szintén szólni kell, ha a foglalkozás alkalmával a kiadott készülék vagy eszköz nem használható, ha valamelyik eszköz hiányzik, megsérült.

 

A foglalkozás után a diákok együtt vonulnak át a laborrészből a fogadótérbe. Átöltöznek, a köpenyeket a kijelölt helyre teszik, magukhoz veszik táskájukat és a holmijukat, majd a korábbi útvonalon visszafelé, csendben haladva elhagyják az iskolát.

 

Speciális laborrend

 

A fogyatékkel élők laboratóriumlátogatását segíti a lift használata, a laboratóriumokban a gyengén látók számára vezetősáv, a kerekesszékesek számára kiszélesített útvonal áll rendelkezésre.

Az ő érkezésükről a portán külön szólni kell, a portás feltelefonál a tanári szobába (216-os szám), a lift használatát segítőszeméllyel tudjuk biztosítani.

 

A laboratórium használatának időterve

 

A foglalkozások a partneriskolák diákjai számára

hetenként csütörtökön tartjuk.

 

Javaslatunk az, hogy a választott (és egyeztetett) témában egy-egy csoport két órás foglalkozásra készüljön. Így mindkét laboratórium titkait megismerhetik egy ideutazással. Természetesen ettől eltérő lehetőségek is lehetnek, a mi javaslatunk ennek megfelelően a foglalkozások napi elrendezésére:

1. és 2. óra (8.00 - 9.40)

  4. és 5. óra (10.55 - 12.35)

A laboratórium kihasználása miatt a párhuzamos terhelés fontos – kis létszámú (18 fő alatti) osztályok esetében 2 osztályt is tudunk fogadni. Természetesen az egyik laboratóriumban az egyik, a másik laboratóriumban a másik dolgozik. Ezt csak az azonos téma választása esetén tudjuk megvalósítani (a laboratórium-csere itt is megtörténik).

A hét többi napján a Tóth Árpád Gimnázium tanárai és diákjai egyeztetés után használhatják a laboratóriumot, ebben segít a következő naptár (link).

 

Délutáni tehetségfejlesztő szakkörök

1.  Fürkészek - fizika szakkör érdeklődő általános iskolai és középiskolás tanulók részére hetente csütörtök délután 15 h-1630 h-ig a Fogaskerekes teremben. A foglalkozásokon a 7-8. osztályos részt vevő diákok egyben a középiskolai továbbtanulásra is készülhetnek.

Szakköri tematika:

Tanár: Baló Péter

10.05. Mozgások vizsgálata
10.12. Elektromos töltések vizsgálata
10.19. Felvételi előkészítő
10.26. Erők és kölcsönhatások
11.09. Kísérletek az elektromos árammal
11.16. Felvételi előkészítő
11.23. Játékos fizika minden érdeklődőnek
11.30. Energiafajták
12.07. Mágneses kölcsönhatások
12.14. Felvételi előkészítő
01.04. Kölcsönhatások vizsgálata
01.11. Elektromágneses gépek
01.18. Felvételi előkészítő
01.25. Játékos fizika minden érdeklődőnek
02.01. Fizika verseny nyolcadikosoknak
02.08. Érdekes feladatok fizikából
02.15. Érdekes feladatok fizikából
02.22. -
  Fizika érettségi kísérletek

2.  Kémcsőben-lombikban – a ebben a tanévben az első félévben a körülöttünk lévő bámulatos világ tanulmányozása általános iskolai, elsősorban 7-8. osztályos tanulók részére, a második félévben az emelt szintű kémia és a középszintű biológia érettségi kísérleteinek elvégzése középiskolások számára, hetente csütörtök délután 15 h-1630 h-ig a Pávatollas teremben.

 

Szakköri tematika:

időpont téma
10.05. Ismerkedés a laboratóriumban használt eszközökkel
10.12. Alapvető laboratóriumi műveletek (tömegmérés, térfogatmérés, szűrés, stb.)
10.19. Keverékek szétválasztása
10.26. "A tökéletes linzertészta" - Hevesy döntő 2013.
11.09. Gombákról kicsiknek - Molnár Edit gombaszakértő foglalkozása
11.16. Ismerkedés a mikroszkóppal
11.23. Növények a mikroszkóp alatt
11.30. Robbanó szappanbuborékok
12.07. A tej - kicsit másképp
12.14. A kémikus adventje
01.04. A kristályok világa - kristályosítás
01.11. Parányok világa
01.18. KÉMIA SHOW - zárás az általános iskolásoknak: a forró "jég"
01.24. 8. osztályosok felkészítése a biológia- ill. kémia háziversenyre
01.25. Emelt érettségi előkészítő - 1. foglalkozás (1,2,3,5,6 kísérletek)
02.01. Emelt érettségi előkészítő - 2. foglalkozás (8,10,11,12,13,14,15,16 kísérletek)
02.08. Emelt érettségi előkészítő - 3. foglalkozás (17,18,19,20,23,24,26,27,29 kísérletek)
02.15. Emelt érettségi előkészítő - 4. foglalkozás (30,31,33,34,37,38,40,47,50 kísérletek)
03.01. Emelt érettségi előkészítő - 5. foglalkozás (59,60,61,64,65,66,67 kísérletek)
03.08. Emelt érettségi előkészítő - 1. foglalkozás (1,2,3,5,6 kísérletek)
03.22. Emelt érettségi előkészítő - 2. foglalkozás (8,10,11,12,13,14,15,16 kísérletek)
04.05. Emelt érettségi előkészítő - 3. foglalkozás (17,18,19,20,23,24,26,27,29 kísérletek)
04.12. Emelt érettségi előkészítő - 4. foglalkozás (30,31,33,34,37,38,40,47,50 kísérletek)
04.19. Emelt érettségi előkészítő - 5. foglalkozás (59,60,61,64,65,66,67 kísérletek)
04.26.  Gyakorlati feladatok a biológia középszintű érettségire
05.17.  Gyakorlati feladatok a biológia középszintű érettségire
05.24.  Gyakorlati feladatok a biológia középszintű érettségire
 

Nagyon kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!

                                                                         a debreceni TÁG-TUDOR munkatársai nevében

Novák Veronika
 laboratórium-vezető

Debrecen, 2017.09.15.

Laborvezető telefonos elérhetősége: 06 52 411 225 / 216-os mellék vagy

06 30 920 9156

Laboráns telefonos elérhetősége:

06 30 736 4851

HírekGaléria