TÁG Természettudományos Labor

A projekt

MEGÚJUL A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS DEBRECENBEN

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.1.3-11/2 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázati felhívásra nyújtotta be pályázatát. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban 2013. április 1. és 2014. november 30. között valósítja meg a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 azonosító számú, „A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben” című projektjét, mely 318.367.243 Ft – 100 %-os támogatási intenzitású –, vissza nem térítendő támogatásban részesült, az Európai Szociális Alapból és a Magyar Állam költségvetéséből. (A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatási része 302.699.037 Ft, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központé 15.668.206 Ft)

A megvalósítás helyszíne: Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

A Tóth Árpád Gimnázium olyan módszertani és tudásközponttá válik a térségben, ahol a diákok és tanárok egyaránt lehetőséget kapnak a legmodernebb természettudományos szemléltető eszközök kipróbálására, használatára. A projekt célja egy magas szinten felszerelt természettudományos laboratórium létrehozása, valamint a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazása, pedagógusok képzése.

A projekt lehetővé teszi a kémia, fizika, biológia kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas laboratórium kialakítását, valamint átalakítását és bővítését, mely akár 36 tanuló egyidejű foglalkoztatására is alkalmas. Így megvalósulhat a tapasztalásra, kísérletezésre épülő oktatás módszere, mely segíti a reál területek iránti érdeklődést, illetve a továbbtanulásnál a reál szakok választását.

A projekt során különböző prezentációs eszközök, interaktív táblák, kamerák, laptopok, dataloggerek, bútorok, szoftverek beszerzése is megvalósult. A támogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a projektben résztvevő 30 fő pedagógus továbbképzéseken sajátítsa el a modern eszközök használatát.

A projektben a laboratórium kialakításán kívül az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- Szaktanári segédlet tételes kidolgozása kísérletleírásokkal
- Az emelt szintű érettségihez szükséges tételes, tanári útmutatóval ellátott kísérletleírás
- Fejlesztéshez kapcsolódó tanulói munkafüzetek elkészítése
- Tehetséggondozó programterv
- A laborbeosztásokhoz adminisztrációs modul
- A kísérletek elektronikus dokumentálása
- A kísérletek, demonstrációk digitális formában történő közzététele az Öveges-program honlapján.
- Szakmai napok szervezése

A 24 debreceni és 1 nyírmeggyesi általános iskola, közel 9000 tanuló részvételével olyan széles körű együttműködésen alapuló természettudományos módszertani program valósult meg, mely vonzóvá teszi a Tóth Árpád Gimnáziumot a diákok és a pedagógusok számára. A fejlesztés jelentős előrelépés a természettudományos oktatásban.

A projekt keretén belül 2015. január 29-én a Tóth Árpád Gimnáziumban szakmai napot tartottak. A partnerintézmények érdeklődő szaktanárai elismert szakemberek által tartott prezentációk és bemutatók során ismerkedhettek a TÁG-TUDOR-ral, az új természettudományos laboratóriummal. Tájékoztatást kaptak arról, hogy hogyan tehetik a természettudományos oktatást érdekessé, figyelemfelkeltővé, élményszerűvé a tanulók számára. Lehetőségük adódott arra, hogy használják az új laboratórium által nyújtott lehetőségeket, és kipróbálják a legmodernebb eszközöket.

A projekt 2015. január 31-én zárult.                                                                                                         

                

HírekGaléria